top of page
Skærmbillede 2023-11-21 101120.png

Kundeprofil

Referencer

Vores kunder søger rådgivning og forvaltning der er reelt uafhængig og som alene fokuserer på at varetage kundens interesser.

Ofte har vores kunder nogen erfaring med investering og har erkendt at mange af de eksisterende løsninger i markedet ikke tilfredsstiller deres behov og derfor vælger de et samarbejde med Kh Investment Partner.  

 

Familie Jylland

Vi havde et ønske om at få andre øjne på vores setup efter mere end 10 års samarbejde med en bank. Vi valgte Kh Investment Partner efter flere gode samtaler med Kasper. Det har vi ikke fortrudt et sekund. Det at have fuld adgang til en dedikeret ressource, der kun varetager vores families interesser, har en kæmpe værdi for os. Det har medført at vi har reduceret vores omkostninger markant og samtidig er investeringsresultater løftet betragteligt med lavere risiko. Vi har endelig fået en klar strategi, der matcher vores risikoprofil samt et godt overblik over vores aktiviteter, som giver os tryghed og overskud i dagligdagen. Det overskud har medført at vi nu har igangsat en familiestrategi, der betyder at vi laver et family office der skal sikre at næste generation uddannes og indføres i familiens værdier og principper. Dette sker i tæt samspil med Kh Investment Partner. 

Familie Nordsjælland

Vores finansielle situation ændrede sig og jeg havde behov for kompetent og uafhængig sparring omkring placering af midler i det nuværende marked. Jeg valgte Kh Investment Partner fordi de hurtigt forstod min situation og lavede en strategi med afsæt i mine præferencer. Jeg havde en del ideer og konkrete tilbud som Kh Investment Partner hjalp med at sortere i. I flere tilfælde fik jeg vist bedre alternativer end dem jeg selv havde adgang til og i andre fik jeg forhandlet bedre vilkår. Jeg er imponeret over den dybde og grundighed, som Kh Investment Partner ligger for dagen og det hjælper mig enormt meget med at træffe bedre investeringsbeslutninger.  

 

Familie Jylland

Vi havde brug for at sikre og videregive den formue, som vi selv havde skabt, til næste ufødte generation. Det var planen. Vi vidste blot ikke, hvordan vi løste opgaven optimalt og famlede i flere år i tilfældigt blinde. Vores børn var unge og uerfarne i finansiel disponering og vi ønskede ikke, at de skulle henfalde til ”hængekøjen.”

KH Investment Partner hjalp os med opstarten af vores family-Office og har indført os alle i det finansielle mindset. Vores børn, især, blev taget under kyndige og pædagogiske vinger af KH Investment Partners og er nu aktive, nysgerrig og habile beslutningstagere. Hele vores familie har i KH Investment Partner fået en fortrolig og uvildig kompetence som sparringspartner, som vi trygt konsulterer i enhver finansiel og økonomisk henseende. KH Investment Partner har arbejdet med os på vores præmisser og har på fineste vis skabt en fælles strategisk sammenhængskraft i familien: ”vi er enige i, hvad der skal til, for at vi sammen løser opgaven med at sikre formuen flere generationer frem...”

 

bottom of page